თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
politely
adverb
/pəʹlaɪtlɪ/

თავაზიანად; ზრდილობიანად.