თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
commandeer
verb
/͵kɒmənʹdɪə(r)/

1) ჯარში იძულებითი წესით გაწვევა (გაიწვევს);

2) რეკვიზიციის მოხდენა (მოახდენს); ჩამორთმევა (სამხედრო მიზნებისათვის).