თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
avoirdupois
noun
/͵ævədəʹpɔɪz/

"ევერდიუპოიზი", წონის საზომ ერთეულთა ინგლისური სისტემა (გარდა ძვირფასი ლითონებისა, პატიოსანი თვლებისა და წამლებისა) აგრ. avoirdupois weight.