თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
indefinable
adjective
/͵ɪndɪʹfaɪnəbl/

აუწერელი, აუხსნელი, გაურკვეველი; an indefinable feeling of terror შიშის აუხსნელი გრძნობა.