თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
salty
adjective
/ʹsɔ:ltɪ, ʹsɒltɪ/

მარილიანი, მლაშე.