თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
intermediary I
noun
/͵ɪntəʹmi:dɪərɪ/

შუამავალი, მედიატორი; to act as intermediary შუამავლობა, მხარეებს შორის შუამავლობის გაწევა.