თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
race relations
noun
/͵reɪsrɪʹleɪʃnz/

(plural ) რასობრივი ურთიერთობები; ურთიერთობები მოსახლეობის სხვადასხვა რასის ადამიანთა შორის.