თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
T, t
noun
/ti:/

(plural Ts, T's, t's /ti:z/) ინგლისური ანბანის მე-20 ასო;

to a T სავსებით, სრულებით; სწორად, ზუსტად; სათანადოდ, ჯეროვნად;

to cross the t's რაიმეს დაზუსტება, დაკონკრეტება; ʘ რაიმეს ცხადს გახდის.