თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
tablet
noun
/ʹtæblət/

1 ტაბლეტი, აბი; take two tablets every four hours მიიღეთ ორი აბი ყოველ ოთხ საათში ერთხელ;

2 საპნის ნაჭერი;

3 1) წარწერიანი ფირფიტა / დაფა (ხისა ან ქვისა);

2) მემორიალური დაფა;

4 (კომპიუტერული) პლანშეტი, პლანშეტური კომპიუტერი, ტაბლეტი (აგრ. tablet computer).