თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
taboo II
adjective
/təʹbu:/

ტაბუდადებული, ტაბუირებული; in the days when sex was a taboo subject იმ დროს, როდესაც სექსი ტაბუდადებული / ტაბუირებული თემა იყო.