თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
Nearby words
Ugandan II
adjective
/ju:ʹgændən/

უგანდური, უგანდისა; უგანდელი.