თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
UHT
adjective
/͵ju:eɪtʃʹti:/

(ultra heat treated-ის აბრევიატურა) პასტერიზებული (ითქმის რძის და ა.შ. შესახებ); UHT milk პასტერიზებული რძე.