თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
vacuum flask
noun
/ʹvækjʊəm͵flɑ:sk/

პატარა თერმოსი.