თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
WWW
/͵dʌblju:dʌblju:ʹdʌblju:/

(აბრევიატურა) = World Wide Web.