თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
X, x
noun
/ɛks/

(plural Xs, X's, x's /ʹɛksɪz/)

1 ინგლისური ანბანის 24- ასო;

2 (მათემატიკა) x, იქსი (უცნობი სიდიდის აღნიშვნა); if x is greater than one თუ x ერთზე მეტია;

3 გამოიყენება იმ პირის, ადგილის და ა.შ. სახელის ნაცვლად, რომელიც უცნობია ან რომლის დასახელებაც არ სურთ: Mr. X ბატონი X;

4 რიცხვი ათი (რომაული ციფრების სისტემაში);

5 ნიშანი "X" (აღნიშვნა სიაში, გეგმაში და სხვა, რომელიც მიუთითებს, რომ პასუხი და ა.შ. არასწორია);

6 (ზედსართავი სახელის მნიშვნელობით) ასო X- ფორმისა, X-სებრი, X- მსგავსი; ჯვრისებრი.