თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
xenophobia
noun
/͵zɛnəʹfəʊbɪə/

ქსენოფობია, ძლიერი სიძულვილი ან შიში უცხოელებისა და ყოველივე უცხოურის მიმართ.