თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
Xerox
noun
/ʹzɪərɒks, ამერ. ʹzɪrɑ:ks/

1) ქსეროქსი (დოკუმენტის და ა.შ. პირგადაღებით გამრავლების პროცესი; საფირმო სახელწოდება);

2) ქსეროქსი, ქსეროქსის აპარატი (დოკუმენტის და ა.შ. პირგადასაღები აპარატი; საფირმო სახელწოდება; აგრ. Xerox machine);

3) ქსეროასლი, ქსეროქსი (ქსეროქსის აპარატით გადაღებული ასლი; აგრ. Xerox copy).