თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
X-ray astronomy
noun
/͵ɛksreɪəʹstrɒnəmɪ/

რენტგენული ასტრონომია (ასტრონომიის დარგი, რომელიც ციურ სხეულებზე დაკვირვებას აწარმოებს მათი რენტგენული გამოსხივების მეშვეობით).