თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
laughter
noun
/ʹlɑ:ftə(r)/

სიცილი; to burst into laughter სიცილის / ხარხარის წასკდომა; to roar with laughter ხარხარი, ხმამაღლა და გულიანად სიცილი; to die with laughter (სასაუბრო) ʘ სიცილით კვდება.