თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
A, a
noun
/eɪ/

(plural As, A's, a's /eɪz/)

1 ინგლისური ანბანის პირველი ასო;

2 რანგით პირველის / უმაღლესის აღმნიშვნელი პირობითი ნიშანი;

3 (A) უმაღლესი შეფასება სწავლაში, ნიშანი "ფრიადი"; an A in history "ფრიადი" ისტორიაში; to have straight A's ʘ ფრიადოსანია;

4 (A) (მუსიკა) ლა;

grade A, A grade უმაღლესი ხარისხისა / სორტისა;

a straight A student ფრიადოსანი სტუდენტი;

from A to Z ანიდან ჰოემდე; თავიდან ბოლომდე; მთლიანად; სრულად;

to know smth from A to Z ≅ რაიმეს კარგად / ზედმიწევნით ცოდნა.