თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
absent-mindedness
noun
/͵æbsəntʹmaɪndɪdnəs/

დაბნეულობა, გაფანტულობა, უგულისყურობა; გულმავიწყობა.