თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
gadgetry
noun
/ʹgædʒɪtrɪ/

მახვილგონივრული ხელსაწყოები, მოწყობილობები, აღჭურვილობა; modern electronic gadgetry თანამედროვე ელექტროხელსაწყოები.