თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Gaelic I
noun
/ʹgælɪk, ʹgeɪlɪk/

გელური ენა.