თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Gaelic II
adjective
/ʹgælɪk, ʹgeɪlɪk/

გელური.