თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
habit¹
noun
/ʹhæbɪt/

1 ჩვევა, ჩვეულება; to be in the habit of doing smth ʘ ჩვევად აქვს რაიმეს კეთება;

2 მავნე, დამღუპველი ჩვევა; he fell out of the habit of smoking თამბაქოს წევას გადაეჩვია / თავი დაანება.