თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
habitat
noun
/ʹhæbɪtæt/

(ბიოლოგია) საარსებო გარემო, გავრცელების არეალი (მცენარისა ან ცხოველისა).