თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
habitation
noun
/͵hæbɪʹteɪʃn/

1 (წიგნური) საცხოვრებელი, ბინა; საცხოვრებელი ადგილი; humble habitation ღარიბული საცხოვრებელი;

2 სადმე ცხოვრება, ბინადრობა; fit for habitation საცხოვრებლად ვარგისი.