თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
habitual
adjective
/həʹbɪtʃʊəl/

1 ჩვეული, ჩვეულებრივი; habitual smile ჩვეული ღიმილი;

2 რაიმეს მიჩვეული, შეჩვეული; რაიმეს ხშირად რომ აკეთებს; habitual liar გამოუსწორებელი მატყუარა.