თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
habitually
adverb
/həʹbɪtʃʊəlɪ/

ჩვეულებისამებრ; ჩვეულებრივ.