თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
hack¹
noun
/hæk/

1 საჯდომი ან მუშა ცხენი (დოღის ცხენისაგან განსხვავებით);

2 (დამცრობითი) 1) ხელმოკლე მეორეხარისხოვანი ლიტერატორი, მჯღაბნელი (განსაკ. საგაზეთო სტატიებისა);

2) მძიმე და ერთფეროვანი სამუშაოს შემსრულებელი, "შავი მუშა" (ამა თუ იმ ორგანიზაციაში).