თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abandonment
noun
/əʹbændənmənt/

1 1) მიტოვება, დატოვება; ხელის აღება;

2) (იურიდიული) მეუღლის ან ბავშვის მიტოვება;

2 (იურიდიული) უარი, უარის თქმა (სარჩელზე, უფლებაზე).