თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
hack² II
verb
/hæk/

1 1) გაჩეხა (გაჩეხს), გაპობა; მოჭრა; to hack smth to pieces რაიმეს პატარა ნაჭრებად დაჩეხა / დამტვრევა; to hack a path through the jungle ჯუნგლებში გზის გაკაფვა;

2) ვინმესთვის, რაიმესთვის ფეხის უხეშად / მოქნევით დარტყმა (დაარტყამს) / ჩარტყმა;

2 (კომპიუტერული) სისტემის / კოდის გატეხა (გატეხს); სხვის კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევა.