თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
haddock
noun
/ʹhædək/

(plural ჩვეულ. ფორმაუცვლელი) (ზოოლოგია) პიქშა (თევზის სახეობა).