თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
pronoun
/aɪ/

მე; he and I are friends ის და მე მეგობრები ვართ; I'm taller than her, aren't I? მე მასზე მაღალი ვარ, არა?