თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Iberian I
noun
/aɪʹbɪərɪən/

(ისტორიული)

1 1) იბერი (ესპანეთის უძველესი მოსახლეობის წარმომადგენელი);

2) იბერიული ენა;

2 იბერი (აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს ქართველური ტომების წარმომადგენელი).