თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Iberian II
adjective
/aɪʹbɪərɪən/

(ისტორიული)

1 იბერიული, იბერიასთან, თანამედროვე პირენეს ნახევარკუნძულთან დაკავშირებული;

2 იბერიული, იბერიასთან, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული.