თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
-ic
suffix
/-ɪk/

აწარმოებს ზედსართავ და არსებით სახელებს, რომლებიც

1 მიუთითებენ რაიმესთან კავშირს: atomic ატომისა, ატომური, ატომთან დაკავშირებული; comic კომიკური, იუმორისტული, სასაცილო;

2 აღნიშნავენ ხელოვნების ამა თუ იმ დარგის სახელწოდებას: music მუსიკა; magic მაგია, ჯადოქრობა.