თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
-ical
suffix
/-ɪkl/

აწარმოებს ზედსართავ სახელებს -ic-ზე დაბოლოებული სიტყვებისაგან: comical კომიკური, სასაცილო; musical მუსიკისა, მუსიკალური.