თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
ice I
noun
/aɪs/

1 ყინული; a piece of ice ყინულის ნატეხი; sheet of ice ყინულის საფარი (ტბაზე, ზღვაზე და ა.შ.); to turn into ice გაყინვა, ყინულად გადაქცევა; as cold as ice ყინულივით ცივი;

2 (ჩვეულ. the ice) (სპორტი) ყინულის მოედანი;

3 1) = ice cream;

2) (ამერიკული) ხილის ნაყინი;

to break the ice შეხვედრის, წვეულების და ა.შ. დროს რაიმეს თქმა ან გაკეთება უხერხულობის / დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით; პირველი ნაბიჯის გადადგმა;

on ice ა) ყინულში ჩაცივებული (ითქმის ღვინის და ა.შ. შესახებ); ბ) სამომავლოდ, უფრო ხელსაყრელი დროისათვის გადადებული (ითქმის გეგმის და ა.შ. შესახებ); გ) ყინულზე გამართული (ითქმის წარმოდგენის და ა.შ. შესახებ).