თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
iceberg
noun
/ʹaɪsbɜ:g/

აისბერგი; the tip of the iceberg ა) აისბერგის წყალზედა, ხილული ნაწილი (რომელიც მისი მოცულობის 10-17 %-ს შეადგენს); ბ) (გადატ.) დიდი და სერიოზული პრობლემის და ა.შ. მხოლოდ მცირე / აშკარად საგრძნობი ნაწილი.