თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
ice bucket
noun
/ʹaɪsbʌkɪt/

პატარა ყინულებიანი ვედრო (სასმელების ჩასაცივებლად).