თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
ice cream
noun
/͵aɪsʹkri:m/

ნაყინი; a strawberry ice cream მარწყვის ნაყინი;

an ice cream cone ა) ნაყინის კონუსური ჭიქა (ვაფლისა); ბ) ნაყინი ვაფლის კონუსურ ჭიქაში.