თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
karaoke
noun
/͵kærɪʹəʊkɪ/

(იაპონური) კარაოკე (ამა თუ იმ ცნობილი სიმღერის მინუს ფონოგრამის თანხლებით შესრულება – გართობის სახეობა);

a karaoke machine კარაოკეს მოწყობილობა, კარაოკე;

a karaoke bar კარაოკე-ბარი.