თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Kyrgyzstan
noun
/͵kɜ:gɪʹstɑ:n, ͵kɪəgɪʹstɑ:n, -ʹstæn/

ყირგიზეთი (სახელმწიფო ცენტრალურ აზიაში).