თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Kyrgyzstani I, II
/͵kɜ:gɪʹstɑ:nɪ, ͵kɪəgɪʹstɑ:nɪ, -ʹstænɪ/

= Kyrgyz I და II.