თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
label I
noun
/ʹleɪbl/

1 იარლიყი; ეტიკეტი; to put a label on smth რაიმეზე ეტიკეტის მიკვრა / მიმაგრება;

2 ხმის ჩამწერი კომპანია / სტუდია.