თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
labial
adjective
/ʹleɪbɪəl/

1) (განსაკ. ანატომია, ზოოლოგია) ტუჩისა, ბაგისა;

2) (ფონეტიკა) ლაბიალური, ბაგისმიერი.