თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
laboratory
noun
/ləʹbɒrətrɪ/

ლაბორატორია; a research laboratory სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია.