თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
labour II
verb
/ʹleɪbə(r)/

1 ენერგიულად ცდა (ცდილობს), ძალების დაძაბვა; ʘ მიისწრაფვის, იღვწის (რაიმეს გასაკეთებლად);

2 მძიმედ შრომა (შრომობს), მუშაობა; to labour in the fields მინდვრად / ყანებში მუშაობა;

3 გაჭირვებით მოძრაობა (მოძრაობს) / გადაადგილება; to labour along a bad road ʘ ნელა / გაჭირვებით მიიწევს წინ ცუდ გზაზე.