თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
laboured
adjective
/ʹleɪbəd/

1 გაძნელებული, მძიმე; laboured breathing / respiration / გაძნელებული / მძიმე სუნთქვა;

2 ნაჯახირები, გაჭირვებით გაკეთებული ან შესრულებული; უხეირო.