თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
labour-saving
adjective
/ʹleɪbəseɪvɪŋ/

შრომის შემამსუბუქებელი; labour-saving devices such as dishwashers შრომის შემამსუბუქებელი მოწყობილობები, როგორიცაა ჭურჭლის სარეცხი მანქანები.