თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Mace
noun
/meɪs/

"მეისი" (მასობრივი არეულობების აღსაკვეთად და ა.შ. გამოსაყენებელი ცრემლსადენი და ნერვულ-პარალიზური მოქმედების ნივთიერების საფირმო სახელწოდება).