თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Machiavellian
adjective
/͵mækɪəʹvɛlɪən/

მაკიაველური, მზაკვრული, ვერაგული (ითქმის გეგმის და ა.შ. შესახებ).