თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
mystify
verb
/ʹmɪstɪfaɪ/

დაბნევა (დააბნევს), საგონებელში ჩაგდება, თავგზის აბნევა; I was completely mystified სრულიად გაოგნებული ვიყავი.